Εργασία στην AFEA

Τρέχουσες αγγελίες

Στέλεχος τμήματος Corporate Travel για πλήρη απασχόληση στα γραφεία της εταιρείας στο Κολωνάκι Αττικής. 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς).
• 3 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση διαχείρισης εταιρικών λογαριασμών.
• Άριστη γνώση Amadeus ή Galileo.
• Πολύ καλή γνώση MS Office.
• Επιθυμητή γνώση ForthCRS και Travelforce.
• Επιθυμητό Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή δίπλωμα ΙΑΤΑ.
Πρόσθετες γνώσεις εκτιμώνται.

Αποστολή βιογραφικών στο email: afloropoulou@afea.gr

Δημοσίευση αγγελίας στο Travel Daily News


Θέσης εργασίας Digital Marketing Assistant για μερική απασχόληση στα γραφεία της εταιρείας στο Κολωνάκι.

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
• Άριστη γνώση Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
• Γνώση διαχείρισης κοινωνικών μέσων δικτύωσης
• Ευχέρεια στην επικοινωνία
• Οργανωτικές ικανότητες

Αρμοδιότητες:

• Γραμματειακή Υποστήριξη Τμήματος Εταιρικής Επικοινωνίας & Πωλήσεων
• Διαχείριση και παρακολούθηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, newsletters, website

Η εταιρεία παρέχει πλήρη υποστήριξη και εκπαίδευση και το άτομο που θα αναλάβει τον ρόλο θα έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλών δεξιοτήτων στο κομμάτι της επικοινωνίας και προώθησης, καθώς και των πωλήσεων και υποστήριξης πελατών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: marketing@afea.gr

Δημοσίευση αγγελίας στο Travel Daily News