ΕΚΕ & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η AFEA από το 2017 έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Στρατηγικής για την Εταιρική Υπευθυνότητα  και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την εφαρμογή των δεσμεύσεών της, σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων AIPHORIA Consulting. Με αυτό τον τρόπο στοχεύει στον εντοπισμό και την ουσιαστική διαχείριση των σημαντικών θεμάτων βιωσιμότητας που σχετίζονται με την λειτουργία της εταιρίας.

Τα αποτελέσματα των εντατικών προσπαθειών της
AFEA στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι σημαντικά, όπως προκύπτει από αξιολογήσεις τρίτων μερών όπως η EcoVadis, από την οποία η AFEA απέσπασε την Χρυσή Διάκριση για τις δράσεις της.    

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της AFEA, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από ενέργειες, και αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες από αυτές:

  • Ανάπτυξη και Επικοινωνία του Οράματος, Αποστολής και Αξιών της εταιρίας
  • Εντοπισμός των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) της AFEA
  • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής
  • Ανάπτυξη και Εφαρμογή της Πολιτικής Εργασιακών Πρακτικών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 
  • Δημιουργία εξειδικευμένης υπηρεσίας Sustainable Events για τη διοργάνωση και υλοποίηση συνεδρίων και εκδηλώσεων που προάγουν τις βιώσιμες πρακτικές. 
Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε προσυπογραφή του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact), το οποίο αποτελεί μια διεθνή πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την τήρηση και προστασία των εργασιακών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το 2018, η AFEA ενσωμάτωσε τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) στις καθημερινές λειτουργίες της εταιρίας και δήλωσε την υποστήριξή της σε αυτές.
Επιπλέον, μέσω του Communication on Progress Report προς τα Ηνωμένα Έθνη, η AFEA παρουσίασε τις δράσεις της για την υποστήριξη αυτών των αρχών. Όλες οι ενέργειές μας είναι αποτέλεσμα της καλά αναπτυγμένης στρατηγικής μας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Αειφορία, και αποτελούν την δέσμευσή μας για τις Πολιτικές και τον Κώδικα Συμπεριφοράς που εφαρμόζεται από την εταιρία. Η έκθεση αυτή έχει μεγάλη σημασία για την AFEA, καθώς αντικατοπτρίζει την πρόοδο και την ισχυρή δέσμευσή μας στους τέσσερις τομείς του UNGC: Ανθρώπινα δικαιώματα, Εργατικά δικαιώματα, Περιβάλλον και Καταπολέμηση της διαφθοράς.

Τέλος, και με στόχο την επέκταση των δράσεων της εταιρίας στο πλαίσιο της ΕΚΕ & ΒιΑν η AFEA έγινε η πρώτη εταιρία μέλος του δικτύου CSR Hellas, στον τομέα ταξιδιωτικών υπηρεσιών και διοργάνωσης συνεδρίων. Οι πολιτικές της AFEA στο πλαίσιο της ΕΚΕ & της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας και υπεύθυνη για την εφαρμογή τους είναι η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Δήμητρα Λυγνού.   

Όλες οι πολιτικές κοινοποιούνται σε όλο το προσωπικό, στους υπεργολάβους/ συνεργάτες και στους προμηθευτές της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ