Αριθμός Μητρώου Επιχείρησης ΜΗ.ΤΕ 0206E60000471900

ΑFEA Ανώνυμος Εμπορική Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία
Αριθμός Μητρώου Επιχείρησης ΜΗ.ΤΕ 0206E60000471900

Αριθμός ΓΕΜΗ 975001000