ΑFEA Ανώνυμος Εμπορική Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία

ΑFEA Ανώνυμος Εμπορική Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία
Αριθμός Μητρώου Επιχείρησης ΜΗ.ΤΕ 0206E60000471900
Αριθμός ΓΕΜΗ 975001000